Trung tâm Anh ngữ Quốc tế cung cấp các khóa học tiếng Anh cho trẻ em và người lớn với 100% giáo viên nước ngoài.